【Fashion嘅嘢】印啲奇怪中文字落件衫度是咪型啲㗎?

世界都是中國的!你睇奧運啲金牌選手只要唔小心贏咗中國隊就會落得畀強國網絡大軍瘋狂攻撃嘅下場就知啦!其實洋鬼子不嬲都好祟尚中國文化,為打入強國市場做好準備!

圖片來源:dailymail

連男神碧咸都紋句中文上身呀,你就知洋鬼子有幾熱愛中國文化!

圖片來源:twitter

圖片來源:微博

仲有唔少洋鬼子就算唔明啲漢字點解都好啦,總之都要紋上身!紋漢字就是型!(不過點解咁唔小心紋咗煩體字呀?紋強國殘體字可以痛少幾筆呀嘛)

圖片來源:VOGUE

圖片來源:VOGUE

最近有個北歐牌子Han Kjøbenhavn都新出咗款令中國人抬起頭嘅衫呀!佢哋將啲漢字大大隻咁印上件衫度,肯肯定係想畀人喺街尾都睇到佢幾祟尚漢字!等毛毛睇下佢好似碧咸咁鍾意哲學名言吖,定其他金句先。迴…迴旋踢和...白烤麵包?下,毛毛冇眼花呀嘛?

圖片來源:VOGUE

圖片來源:VOGUE

係咪要寫啲連中文人都唔明嘅中文先叫型到盡頭㗎……呢個購物戰士系列,都幾有東莞時尚休閒服嘅感覺吖……

圖片來源:VOGUE

圖片來源:VOGUE

皮椅戰鬥又係咩玩法……聽講冇人識欣賞嘅先係high fashion,呢個漢字系列一定high到上太空……不過都好呀,起碼the world變晒中國人呀嘛~

圖片來源:dcard

笑甚麼笑!你哋咪又亂咁印啲英文字落件衫度笑大人個口!

 

封面圖片、資料來源:VOGUE

延伸閱讀:【招男友】老母買件咁嘅衫算係咩意思?

 

 

毛記電視網站 · 版權所有 · 不得轉載 Copyright © TVMOST.COM.HK All rights reserved